Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα επιδότησης “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα II” προβλέπει:

-Ποσοστό Επιδότησης έως 55%

-Προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 20.000€ έως 200.000€

-Δικαιούχους εταιρίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ.

H Υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει έως τις 10 Οκτωβρίου 2013

Στόχοι του προγράμματος…

Συνοπτικός Οδηγός Προγράμματος