Προθεσμίες υποβολής

Από 5 Αυγούστου έως 10 Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιούνται οι υποβολές για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ», ενώ η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την 30η Ιουλίου 2013.