Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστι...

Το πρόγραμμα επιδότησης “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα II” προβλέπει: -Ποσοστό Επιδότησης έως 55% -Προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 20.000€ έως...

Δικαιούχοι

Οι Δικαιούχοι του προγράμματος χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και τον τρόπο συνεργασίας...

Επιλέξιμες Δαπάνες...

Οι Επιλέξιμες Ενέργειες & Δαπάνες του προγράμματος “Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ” σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης,...

Προϋπολογισμός...

Στο πλαίσιο της Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ», ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ, ανάλογα με...

Ποσοστό επιδότησης...

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και την σύναψη ή μη συνεργασιών και διαμορφώνεται ως...

Προθεσμίες υποβολής...

Από 5 Αυγούστου έως 10 Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιούνται οι υποβολές για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ», ενώ η επιλεξιμότητα των δαπανών...